תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
איל לוי
מס' ושם המושב מושב מס' 2 - בריאות העובד
כותרת ההרצאה ארגונומיה ובטיחות: "בטיחות דרך הגב"
מרצה איל לוי
תקציר

ארגונומיה ובטיחות קשורים יחדיו, שילוב שני התחומים נכון הן מבחינה אתית והן מהפן העסקי. כממונה בטיחות תקנת הכנת תוכנית הבטיחות החדשה  מצביעה על צורך לבצע הערכה לגורמי סיכון בעבודה לפי כללי זה"ב (זיהוי, הערכה ובקרה) וקביעת רמת סיכון קביל. פגיעות שריר-שלד הינן הגורם השכיח ביותר לפגיעות בעבודה. במצגת יוצגו תקנים ישראליים וולונטריים חדשים שאומצו באוקטובר 2013 , וכן שיטות שונות להערכת סיכונים בתחום פגיעות שריר-שלד (הארגונומיה) כולל דוגמאות לתהליכים ופתרונות מהשטח.

אודות המרצה

יו"ר ועדת המומחים והועדה הטכנית בנושא ארגונומיה במכון התקנים, חבר ועד מנהל של האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש.

מומחה בתחום ארגונומיה בחברת אינטל ישראל בקרית גת וירושלים.

ממונה בטיחות בהכשרתו ודוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון בנושא ארגונומיה בסביבת עבודה עם מחשב.