תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
ד"ר אמיר פרי
מס' ושם המושב מושב - יישום מודלים מוצלחים
כותרת ההרצאה אחד מי יודע ? סוגיות בהגדה לניהול בטיחות
מרצה ד"ר אמיר פרי
תקציר

תקנות ארגון הפיקוח על הבטיחות – תוכנית לניהול בטיחות, תשע"ג 2013 פורסמו בחודש פברואר 2013.

נתנה אורכה של 18 חודשים להיערך להכנת התוכנית לניהול בטיחות, שגרמה לארגונים ומפעלים גדולים להיערך.

במהלך חודש אוגוסט 2014 כשהתקנה – תוכנית לניהול בטיחות נכנסה לתוקף הסתבר כי ארגונים ומפעלים גדולים אכן נערכו וחלקם השלימו את הכנת התוכנית לניהול בטיחות כרשות שדות התעופה לדוגמא.
במהלך תקופה זו הדרכתי 12 קורסי "מכין תוכנית לניהול בטיחות" של המוסד לבטיחות וגיהות (כ – 300 ממונים על בטיחות).
נבדקו כ – 450 תוכניות לניהול בטיחות, שהכינו המשתתפים בקורסים, ואנו הנחנו וסייענו בהכנת כ – 150 תוכניות לניהול בטיחות.
ניסיון זה העלה מסקנות ותובנות רבות באשר לאופן הכנת התוכנית לניהול בטיחות.
הבעיה העולה היא כיצד מפעל / ארגון קטן ו /או בינוני אמור להתמודד עם הכנת תוכנית לניהול בטיחות ?
בהרצאה זו אציג את המסקנות והתובנות הללו ואציע דגשים וכלים כדי להתמודד עם הכנת התוכנית לניהול בטיחות.
ניתן לאחר תקופה זו להשוות בין ההגדה של פסח – יציאת מצרים להגדה של שינוי תרבות – הכנת תוכנית לניהול בטיחות.

אודות המרצה

ד"ר אמיר פרי, מרצה בכיר ומרכז לימודי הנדסת בטיחות באוניברסיטת אריאל, יו"ר אגודת מהנדסי הבטיחות

חזרה לדף 'מנחים ומרצים'