תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
בני שגיב
מס' ושם המושב מושב - יישום מודלים מוצלחים
כותרת ההרצאה המפעל ככיתת לימוד דיגיטלית
מרצה בני שגיב
תקציר

Mobile learning - שילוב טכנולוגיה וחדשנות בהדרכה וניהול בטיחות

ההרצאה תעסוק בממשק שבין הדרכה וניהול בטיחות לאחד התחומים 'החמים' והמתפתחים בתחום הלמידה הארגונית -  Mobile learning .

  • יוצגו אפשרויות חדשות של הדרכת ואימון מנהלים באמצעות שימוש אחר בידע, ובניסיון שנצבר בארגון.  
  • יוצגו תפיסות וכלים טכנולוגיים אפליקטיביים לסיורי שטח וניהול בטיחות.

בהרצאה יוצגו 2 תהליכים:

1.   תהליך ייחודי להטמעת תרבות של מצוינות בתחום ניהול הבטיחות שהחל בשנת 2013 ונימשך לשנת 2014 באחת מהחברות בקבוצת כימיקלים לישראל בע"מ.
הרציונל שבבסיס התכנית: רמת הבטיחות בארגון היא תוצר ישיר של איכות הניהול.
יישום התהליך שפותח, החל בחברי ההנהלה התפעולית, הבכירים, מנהלי המפעלים ומנהלי האגפים, והמשכו בשדרת הניהול במפעלים.
תהליך זה הינו חדשני הן במתודולוגיה של חילופי מנהלים בתוך המפעלים והן בשימוש שנעשה בטכנולוגיה מתקדמת.
המתודולוגיה מבוססת על כוחות, ידע וניסיון של מנהלים ש"יורדים" אל השטח ועורכים אחד עבור השני אבחון ארגוני ממוקד בתחום ניהול הבטיחות, מלמדים וחונכים מנהלים אחרים.  
יוצג השימוש שנעשה בטכנולוגיית Go Arc, באמצעותה שטח המפעלים הופך לכיתת לימוד מתקדמת בנושא ניהול בטיחות ושינוי תרבות ארגוני.

אודות המרצה

מרצים:

  • מר בני שגיב– סמנכ"ל בטיחות וגהות , מנהל מרכז מצוינות גלובלי בטיחות וגהות כימיקלים לישראל
  • מר דרור ברק – מנכ"ל שותף חברת אבן דרך, מוביל תחום טכנולוגיית ARC
חזרה לדף 'מנחים ומרצים'