תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
ליאור אלי
מס' ושם המושב מושב - יישום מודלים מוצלחים
כותרת ההרצאה תמצית הטמעה ויישום מערכת ניהול בטיחות – תנובה
מרצה ליאור אלי
תקציר
מטרת המערכת
אשר תהיה בבסיס ,( Safety Management System ) SMS הבניית מערכת ניהול בטיחות מתקדמת
תכנית העבודה ויעדי הקונצרן ותאפשר ניהול בטיחות מתקדם, עכשווי, פרואקטיבי לצורך שמירה על חיי
אדם, מניעת תרחישי כשל ואפשור פעילות עסקית רציפה.
שיטה
מערכת ניהול הבטיחות המתקדמת של קונצרן תנובה מבוססת על שיטה ותפיסה שבסיסה הינה תרבות
ניהולית חוצת ארגון המנחילה גישה פרואקטיבית נטולת תקריות תוך שימוש בכלים אחידים ומתקדמים.
מערכת הניהול בנויה ממטריצה הכוללת:
- תרבות וגישה פרואקטיבית (לב המערכת)
- פרקי ניהול כרונולוגיים המחולקים לרכיבי ניהול ורכיבי תפעול
- מערכת רגולוציה ועמידה בדרישות על פי דין
- מערכת מדידה ובקרה המחולקת למדדי תשומה והשקעה (פרואקטיבי) ומדדי תוצאה (ריאקטיבי)
מערכת פרקי הניהול מתווה מדיניות אחודה לכלל הקונצרן והיא בנויה בפורטל הנמצא במערכת המחשוב
הפנימית והנגישה לכלל מנהלי הבטיחות בקונצרן.
בסיס הנתונים ואופן ניהול התיקיות ומערכת הניהול זהה בכלל אתרי הקונצרן.
בסיס העבודה מתווה על ידי גאנט עבודה שנתי לכלל פרקי הניהול תוך בקרת יישום לפרקי התפעול.
לכל גורם בארגון מרמת מנהל בטיחות דרך כלל המנהלים קיימת מטריצת שגרות ניהול המהווה את הדרך
והשיטה והיישום.
כלל המנהלים בקונצרן מנהלים ומובילים את תחום הבטיחות תוך תמיכה והכוונה של אגף הבטיחות
הקונצרני ושל מנהלי הבטיחות בכל אתר.
המכוון את אבני הדרך ליישום והטמעה וזאת במקביל למערכת נהלים guidelines לפרקי הניהול קיים
תומכת. אגף הבטיחות הקונצרני מלווה את האתרים תוך קביעת המדיניות, התווייתה, יישומה תוך ביצוע
בקרה ומתן תמיכה.
לכלל האתרים נקבעים יעדים פרוקאטיביים ויעדים ריאקטיביים ואלו נמצאים במעקב חודשי של האתרים
ושל הנהלת הקונצרן תוך ריכוז המדדים ע"י אגף הבטיחות.
השיטה מאפשרת מדידה מדויקת של הפעילויות ומעקב אחריהן תוך יצירת מיקודים ויעדים ברורים.
היא בנויה משפה ייחודית אשר הוציאה מהלקסיקון שלה את "עבירות הבטיחות" "תאונות" וכדומה. השפה
מאפשרת ייחודיות המובילה לתרבות אמיתית.
כלל המנהלים נדרשים לעסוק ולדווח בתחום הבטיחות תוך שימוש בכלים ובגישה הפרואקטיבית.
מערכת ניהול הבטיחות נמצאת בקשר ישיר עם מערכת ניהול האיכות וכן עם מערכת ניהול המצוינות
כאשר המערכת כל העת עובדת במקביל ואף מייצרת שפה וכלים אחידים. Lean התפעולית
המערכת בנויה משקיפות מלאה, למידה הדדית וארגונית והפקת לקחים מתמדת כאשר המטרה היא זיהוי
גורמי השורש ומניעתם.
כמו גם, לכל רכיב במערכת ובפרקי הניהול קיים ארגז כלים מלא הכולל טפסים, מצגות, רשימות תיוג,
שילוט וכדומה.
מערכת הניהול מיושמת על ידי: דיונים ומפגשים, פורומים ייעודיים ומקצועיים, פרסומים, כנסים וכדומה.
קיימים בה טכניקות מתקדמות לניהול סיכונים, תפיסה מתקדמת המאפשרת ניהול תהליכים עם מינימום
עצירות והפרעות.
אודות המרצה

 

חזרה לדף 'מנחים ומרצים'