תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
מיכאל מיימן
מס' ושם המושב מושב מס' 2 - בריאות העובד
כותרת ההרצאה רישום מחלות תעסוקתיות בישראל
מרצה מיכאל מימן
תקציר

המידע לגבי היקף ואופי התחלואה התעסוקתית, הינו מידע הנחוץ לתכנון אסטרטגי בתחום הבריאות התעסוקתית, על כן כל מדינה מפותחת שואפת לספק  את המידע המדויק ביותר אודות הנושא.

בישראל קיימות שתי מערכות לרישום מחלות תעסוקתיות. הראשונה מבוססת על תביעות המתקבלות במוסד לביטוח לאומי, כאשר המספר השנתי של המחלות המוכרות על ידי המוסד מסתכם בכמה מאות מקרים. המערכת השנייה, הינה רישום במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה. המערכת מבוססת על דיווחים המתקבלים על ידי רופאים, אשר מתבצעים בהתאם לדרישות החוק – בפקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה),  1945.

הרישום למחלות תעסוקתיות הוקם ביולי 2011 במסגרת המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות וביוזמתו ומימונו של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה.

יעדו העיקרי של הרישום הינו מעקב אחרי תחלואה תעסוקתית, אשר מתבטא באיסוף שיטתי ומתמשך של נתוני התחלואה, ניתוח הנתונים, פירוש המידע והפצתו לגורמים הרלוונטיים. כל זה למטרת מניעת תחלואת העובדים.

לרישום מחלות תעסוקתיות יש שתי פונקציות עיקריות:

  1. ניטור מגמות בתחלואה תעסוקתית
  2. מתן התראות על:
    1. הופעת מחלות תעסוקתיות חדשות
    2. הופעת מוקדי תחלואה גבוהה
    3. הופעת מוקדי סיכונים מוגברים

עם הקמת הרישום היעד הראשון בפעילותו היה הסדרת הדיווח מהגופים המדווחים על מחלות תעסוקתיות באופן שוטף, קרי מרפאות תעסוקתיות של קופות החולים.

בשנת 2013 החל לפעול הרישום להרחבת הדיווח מעבר למערך הרפואה התעסוקתית. בשלב זה ההרחבה נוגעת למרכזים למחלות הריאה ומרכזים למחלות עור.

עם תחילת פעילותו של הרישום נצפתה עליה משמעותית בכמות הדיווחים על מחלות תעסוקתיות. מספר הדיווחים שהתקבלו בשנת 2012 גדל ב- 46% לעומת שנת 2011, העליה בכמות הדיווחים המשיכה גם בשנת 2013, אך, בצורה טבעית, היא התמתנה מעט.

מעל מחצית מהמקרים המדווחים לרישום בכל שנה הם מחלות מערכת השמע. בשלוש השנים האחרונות החלק היחסי של מחלות מערכת השמע מכלל המקרים המדווחים נמצא בירידה.

החל משנת 2012, אנו רואים עליה משמעותית בדיווח על מחלות נוירולוגיות ובעיות שריר ושלד הקשורות לעבודה. מחלות אלו נמצאות במקום השני לפי שכיחות הדיווח, כאשר המחלה המובילה היא תסמונת התעלה הקרפלית.

מחלות מערכת הנשימה היו במקום השלישי בשכיחותן מכל המקרים שדווחו בשנת 2012 ו- 2013. צרידות מהווה את החלק הארי מהמקרים המדווחים של מחלות מערכת הנשימה.

נצפתה עליה משמעותי במחלות מסוג פנוימוקוניוזיס כאשר כמעט הוכפל הדיווח על מחלות מסוג זה בין השנים 2012 ו-2013. רוב המקרים נרשמו במפעלי שיש.

עם זאת, להערכתנו, בארץ קיים תת-דיווח משמעותי בתחום מחלות תעסוקתיות, אשר נובע בין היתר מחוסר רצון אצל חלק מהעובדים לדווח על מחלות תעסוקתית, מהמבנה האירגוני של המערך לרפואה תעסוקתית בישראל, כאשר לאנשים שאינם נמצאים במעגל העבודה אין גישה לרופאים תעסוקתיים, ומחוסר במודעות על מחלות תעסוקתיות אצל רופאים מומחים.

הרישום פועל לצמצום הפערים הללו. בין היתר, הרישום מארגן כנסים מקצועיים ומוצאי ניירות עמדה בנושאים ה-"חמים" בתחום.

אודות המרצה

מנהל הרישום למחלות תעסוקתיות

גיהותן תעסוקתי, בעל תואר שלישי במדעי רפואה.

מנתח מערכות רשום, עוסק בניהול מידע בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

עובד עם משרדי ממשלה וארגונים ציבוריים ופרטיים.

יועץ פרטי בתחום בריאות תעסוקתית.