תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
סיגל שהפורקר
מס' ושם המושב מושב מס' 5 - קידום בטיחות - פרויקטים של קרן מנוף
כותרת ההרצאה העסקת אנשים עם מוגבלות
מרצה סיגל שהפורקר
תקציר

במוסד לבטיחות ולגיהות פועל תחום בטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות כחלק מפעילות המוסד אך עם התאמה לפעילות הנועדת למען קידום הבטיחות בקרב עובדים עם מוגבלות במגוון סוגי התעסוקה, לרבות תעסוקה חופשית.

הפרויקטים ממומנים על ידי קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי, הקרן למניעת תאונות עבודה.

אנשים עם מוגבלות על רקע נפשי

המוסד לבטיחות ולגיהות רואה לנגד עיניו את שילוב בעלי מוגבלויות בחברה ובפרט במסגרת תעסוקתית כדבר בעל חשיבות רבה. לאור זאת, פועל המוסד לבטיחות ולגיהות זה מספר שנים לקידום נושא הבטיחות אצל עובדים בעלי מוגבלות החל ממוגבלות על רקע פיזי וחושי ועד למוגבלות על רקע נפשי.

המוסד לבטיחות ולגיהות פועל לפיתוח כלים ייחודיים והטמעתם לזיהוי סיכונים וניתוחים אשר מבוצעים במקומות תעסוקה בהם עובדים בעלי מוגבלות על רקע נפשי. כלים ייחודיים אלו באים לאתר סיכונים ומפגעים במסגרת העבודה ובהתאם אליהם מוגשות המלצות לבעלי העסקים כיצד לשפר את הבטיחות.

אב"ן דרך בשיתוף עם ארגון הג'וינט ישראל

פרויקט אב"ן דרך הוא מהלך אסטרטגי ומקצועי מבוסס אמונה, שיש ביכולתה של התוכנית לחולל שינוי במצבם הבריאותי של אנשים עם מוגבלות. התכנית פועלת הן במישור האישי והן במישור הקהילתי/סביבתי ובתמיכת מערכת מידע גיאוגרפי ומקצועי אינטראקטיבית. מטרות התכנית הינן קידום בריאות, בטיחות ושימור תפקוד בקרב אנשים עם מוגבלות בגילאי 21-65, קידום השתתפות של אנשים עם מוגבלות בתשתיות ובתוכניות אוניברסליות לקידום בריאות, ופיתוח מנהיגות של אנשים עם מוגבלות בתחום אורח חיים בריא ובטוח.

במסגרת הפרויקט, המוסד לבטיחות ולגיהות מבצע במקומות תעסוקה בהם עובדים בעלי מוגבלות סקרי סיכונים מפעליים בעזרת כלים ייחודיים, הדרכות בנושא בטיחות בעבודה באותם מקומות תעסוקה, קורסי נאמני בטיחות וריענונים לעובדים עם מוגבלות, סדנאות למנהלים ולמדריכים במפעלים ופעולות למנחי סדנת "קידום אורח חיים בריא" בנושא בטיחות ביתית.

המשקם

המוסד לבטיחות ולגיהות נענה ברצון ל"קול קורא" מטעם המוסד לביטוח לאומי לקידום בטיחות בעבודה בקרב מועסקים עם מוגבלות פיסית וחושית במקומות עבודה מוגנים. בפרויקט זה משתמש המוסד לבטיחות ולגיהות בכלים ייחודיים שפותחו על ידו במפעלי חברת המשקם.

חברת המשקם מביאה עימה ידע רב בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות. עם השנים נצבר בחברת המשקם ידע רב בתחום השיקום התעסוקתי המכוון לאוכלוסיות בעלות מוגבלות שונה ורב נכותית. לחברה פריסה ארצית בתחום התעסוקה והיא מאפשרת מגוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות.

פעילויות הבסיס בתוכנית ההתערבות באתרי המשקם בהתאם ל"קול קורא" כוללות ביצוע סקר סיכונים סביבתי, ביצוע ניתוח בטיחותי של מטלה בעמדת עבודה, הדרכת צוות המדריכים להסרת המפגעים והקטנת הסיכונים והדרכה לעבודה בטוחה. בנוסף המוסד לבטיחות ולגיהות יבצע קורסי הכשרה לנאמני בטיחות עבור המדריכים ועבור נציגים מקרב המועסקים.

אודות המרצה

מנהלת מחלקת פרויקטים במוסד לבטיחות ולגיהות