תוכנית הרשמה הגשת תקצירים שמירה באאוטלוק צור קשר
Enter Title
מס' ושם המושב מושב מס' 3 - בטיחות האדם במרכז
כותרת ההרצאה האם נהגים מבינים תמרורים
מרצה דר' תמר בן בסט
תקציר

שלטי אזהרה ותמרורי דרכים הם אמצעי חשוב לצורך סיפוק מידע, שיפור הבטיחות ושליטה על פעולת האדם הצופה בשלט. לכן, הבנה של תמרורים ושל שלטי אזהרה, על ידי נהגים ועל ידי עובדים, הינה קריטית לבטיחות.

ההרצאה תתמקד באופן העיצוב של שלטי אזהרה בכלל ושל תמרורי דרכים בפרט, וכן בקשר בין אופן עיצוב התמרורים לבין מידת ההבנה שלהם. יוצגו דוגמאות למחקרים אשר מצאו כי ישנו קשר חזק בין המידה שבה נהגים מבינים תמרורים לבין האופן שבו התמרור מעוצב וכן מחקרים אשר מצאו כי למאפיינים שונים של הנהג כמו גיל הנהג, ישנה השפעה משמעותית על הבנה של תמרורים. בנוסף אציג כיצד ניתן לשפר את ההבנה של תמרורי דרכים, דרך עיצוב מחדש של תמרורים לא מובנים בהתאמה לעקרונות ארגונומיים לעיצוב תמרורים. 

אודות המרצה